Błędy drukarek fiskalnych wyświetlane są w programie Dotykačka w formie komunikatu z informacją, np. „Błąd 6” lub „Niewłaściwa stawka VAT”:

Poniżej opisujemy najczęściej występujące przypadki i co należy zrobić kiedy dany błąd wystąpi.

Jeśli wyświetlony na ekranie komunikat o błędzie nie jest wymieniony w tym dokumencie należy skontaktować się z serwisem drukarki fiskalnej – firmą w której nastąpił jej zakup.

 

Drukarki fiskalne ELZAB

Błąd 6 – zbyt długa nazwa produktu

 • Aby paragon wydrukował się poprawnie należy skrócić nazwę produktu

Błąd 416 – Wykonaj zaległy raport dobowy

 • Zanim zaczniemy sprzedaż na drukarce fiskalnej należy wydrukować raport dobowy zamykający ostatni dzień sprzedaży

Błąd 440 – towar zablokowany

 • Przyczyną jest zmiana stawki VAT na produkcie generującym błąd. Taki paragon nie zostanie zafiskalizowany. Należy go anulować, następnie zmienić lub zmodyfikować nazwę produktu np. stawiając ”.” na końcu nazwy. 

Błąd 469 – Tryb menu lokalnego

 • należy opuścić menu drukarki naciskając przycisk „Wyjdź” aż na wyświetlaczu pojawi się data, godzina lub logo

Błąd 710 – Brak papieru w drukarce

Błąd 711 – Wydruk wstrzymany z powodu braku papieru

Błąd fiskalizacji paragonu

 • Przy połączeniu po sieci LAN zaleca się najczęściej restart drukarki lub routera

W sytuacji gdy zobaczymy błąd związany z drukarką fiskalną, dla drukarek podłączonych kablem USB należy w ustawieniach sterownika Drukarki fiskalnej PL anulować zadania w toku. Proces opisany jest na końcu tego dokumentu.

 

Drukarki fiskalne PosNet

Błąd 382 – Próba wykonania raportu zerowego

 • Należy wystawić paragon minimum z ceną 0,01 zł i dopiero zamknąć kasę

Błąd 383 – Brak raportu dobowego

 • Zanim zaczniemy sprzedaż na drukarce fiskalnej należy wydrukować raport dobowy zamykający ostatni dzień sprzedaży

Błąd 484 – Minął czas pracy kasy, sprzedaż zablokowana

 • Zadzwonić do sprzedawcy urządzenia fiskalnego z prośbą o podanie kodu autoryzacji

Błąd 700 – Błędny adres IP

 • W pierwszej kolejności należy zresetować router oraz drukarkę fiskalną jeżeli to nie pomoże zadzwonić do serwisu

Błąd 2106 – Towar zablokowany

 • Przyczyną jest zmiana stawki VAT na produkcie generującym błąd. Taki paragon nie zostanie zafiskalizowany. Należy go anulować, następnie zmienić lub zmodyfikować

Błąd fiskalizacji paragonu

 • Przy połączeniu po sieci LAN zaleca się najczęściej restart drukarki lub routera

 

W sytuacji gdy zobaczymy błąd związany z drukarką fiskalną, dla drukarek podłączonych kablem USB należy w ustawieniach sterownika Drukarki fiskalnej PL anulować zadania w toku. Proces opisany jest na końcu tego dokumentu.

 Uwaga!

Jeżeli na paragonach w nazwach produktów nie drukują się polskie znaki oznacza źle ustawioną stronę kodową w drukarce fiskalnej. W tym wypadku należy zgłosić się do swojego serwisu drukarki fiskalnej w celu dokonania ponownej, poprawnej konfiguracji.

 

Drukarki fiskalne Novitus

Błąd nazwy towaru

 • Nazwa towaru jest za krótka/za długa lub ma niedozwolone znaki. Należy zmienić nazwę towaru.

Nieprawidłowa stawka VAT

 • Przyczyną jest zmiana stawki VAT na produkcie generującym błąd. Taki paragon nie zostanie zafiskalizowany. Należy go anulować, następnie zmienić lub zmodyfikować

Przed następną sprzedażą należy ponownie uruchomić drukarkę!

Brak sprzedaży 

 • Próba wykonania zerowego raportu dobowego. Na drukarce należy naciskać klawisz ”C” aż z wyświetlacza znikną wszystkie komunikaty

Błąd fiskalizacji paragonu

 • Przy połączeniu po sieci LAN zaleca się najczęściej restart drukarki lub routera

 

W sytuacji gdy zobaczymy błąd związany z drukarką fiskalną, dla drukarek podłączonych kablem USB należy w ustawieniach sterownika Drukarki fiskalnej PL anulować zadania w toku. Proces opisany jest na końcu tego dokumentu.

Uwaga!

Błędnie skonfigurowana drukarka Novitus może powodować błędy w wydruku nazw paragonów lub anulowanie paragonu w trakcie wydruku produktów z polską nazwą. W tym wypadku należy zgłosić się do swojego serwisu drukarki fiskalnej w celu dokonania ponownej, poprawnej konfiguracji.


Aby anulować zadania w toku należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 


Na głównym pulpicie wybieramy Drukarka fiskalna PL:

 

Następnie wybieramy ustawienia (koło zębate) w prawym górnym rogu:


Na dole ekranu klikamy „Anuluj zadania w toku”:

Wracamy na poprzedni ekran i robimy wydruk testowy w celu sprawdzenia czy błąd został usunięty:


Jeśli błąd został usunięty nastąpi wydruk testowy na drukarce fiskalnej.