W załączonym pliku PDF znajduje się instrukcja integracji terminali firmy eService po sieci IP:

  • Ingenico DESK 3500 IP
  • Pin-Pad Ingenico Lane 3000
  • Ingenico Move 3500 IP
  • PAX A920


Uwaga!

W celu bezawaryjnego działania integracji należy w konfiguracji terminala ustawić statyczny adres IP (zgodnie z instrukcją) oraz zgodnie z sugestią wprowadzić poprawne ustawienie routera sieci, w której będą współpracować terminale oraz tablety z oprogramowaniem Dotykačka. Należy również ustawić statyczny adres IP na tablecie z Dotykačka. Urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci LAN.


Jeśli adres IP jednego z tych urządzeń zostanie zmieniony (np. po wyłączeniu lub ponownym uruchomieniu), należy ponownie przywrócić komunikację.

Domyślnie adres IP urządzenia sieciowego jest przydzielany przez serwer DHCP działający na elemencie sieci (routerze). Dlatego konieczne jest połączenie się z tym routerem i odpowiednie dostosowanie ustawień serwera DHCP, aby przypisać adresy IP tylko z części ustawionego zakresu sieci. Zapewnia to statyczne adresy IP dla tabletu Dotykačka i terminala płatniczego, które będą poza zakresem serwera DHCP. Następnie należy podać dane sieci LAN (adres IP routera i maskę sieci).


Jeden terminal może być podłączony do jednego urządzenia z aplikacją sprzedażową.

Nie ma możliwości podłączenia jednego terminala do kilku urządzeń jednocześnie.


W celu prawidłowego ustawienia terminala i POSa należy uzyskać dane dostępu do ustawień/konfiguracji routera (adres IP routera, dane użytkownika i hasło do administrowania siecią). Informacje te powinny być dostarczone przez operatora, właściciela obiektu lub administratora odpowiedzialnego za tworzenie sieci w miejscu instalacji.


Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami:

Sprawdzanie adresacji IP sieci

Ograniczanie zakresu adresów IP rutera

Ustawienia stałego adresu IP na tabletach Dotykačka