Ekran sugestii pozwala na usprawnienie pracy poprzez wyświetlenie Menu Dnia (tworzonego w Chmurze)

 oraz najczęściej sprzedawanych Produktów

Aby go aktywować należy w ustawieniach aplikacji odnaleźć zakładkę Ekran sugestii à zezwolić na włączenie opcji poprzez użycie przycisku ZEZWÓL

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Spowoduje to pojawienie się opcji

  • Wyświetl jako ekran wyjściowy (Ekran sugestii pojawi się zawsze w momencie rozpoczęcia nowej sprzedaży)
  • Wyświetl menu dnia (na Ekranie sugestii pojawi się sugestia/menu dnia z ustawień w Chmurze w zakładce Menu dnia)

Przykładowe okno Ekranu Sugestii wygląda następująco

Widać na nim Menu dnia (ustawiane w Chmurze) sugerujące jakie produkty wchodzą w oferowany zestaw dnia oraz Polecane produkty wybrane z najczęściej sprzedawanych w ciągu ostatnich godzin.