Opcja ta pozwala na wygodne tworzenie sugestii menu widocznych w aplikacji kasowej na Ekranie sugestii a także na ich wydrukowanie oraz publikację na Facebooku.

Po zalogowaniu się do Chmury należy przejść do zakładki Menu dnia

I w niej wybrać Tydzień

 lub Dzień 

 

aby uzyskać dostęp do opcji utworzenia sugestii/menu dnia lub tygodnia a także ich eksportu wraz z opisami do pliku PDF lub publikacji na osi czasu Facebooka.

UWAGA sugestie / menu mogą być tworzone jako stałe na dany dzień tygodnia lub unikalne na wybrany tydzień roku.

Tworzenie sugestii/menu dnia lub tygodnia polega na dodaniu odpowiedniego produktu z bazy utworzonych wcześniej Produktów.

Możliwe jest również szybkie dodanie Produktu poprzez skorzystanie z opcji

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

a następnie

Obraz zawierający stół

Opis wygenerowany automatycznie

Zapisanie produktu spowoduje dodanie go do istniejącej bazy produktów do wybranej Kategorii.

Po prawej stronie zakładki Menu dnia widoczny jest Podgląd aktualnie utworzonych sugestii / menu wraz z Tekstem nagłówka oraz Tekstem stopki, które będą widoczne w pliku PDF lub na Facebooku

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Tak utworzone menu/sugestie można eksportować do pliku PDF

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

w formacie A4 lub A5 a także w formie linka do otworzenia pliku w przeglądarce

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 Można je również opublikować na osi czasu Facebooka lub jego wydarzeniach, grupach, itd.

UWAGA! należy być zalogowanym w tej samej przeglądarce na konto Facebooka

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie