System Dotykačka umożliwia wystawienie faktury na usługi gastronomiczne, cateringowe, hotelarskie oraz inne zdefiniowane przez użytkownika.

Faktura usługowa to dokument niefiskalny, na którym zamiast nazw towarów będzie widniała tylko nazwa odpowiedniej usługi (“Usługa gastronomiczna”, "Usługa Cateringowa", "Usługa Hotelarska", nazwa własna) i odpowiednia stawka podatkowa.

Istnieją dwa sposoby na wystawienie faktury usługowej:


Oba sposoby zostały opisane poniżej.


Faktura usługowa do paragonu / paragonów

Fakturę usługową można wystawić tylko z historii do opłaconego paragonu z wcześniej przypisanym numerem NIP Klienta.

Aby wystawić fakturę usługową do paragonu: 

 • Należy kliknąć z lewej strony w kafelek Historia

 Otworzy się okno z historią rachunków.

 • Klikamy na rachunek do którego ma być wystawiona faktura usługowa
 • Następnie klikamy przycisk możliwości 3 czyli trzy kropki na fioletowym tle
 • Następnie klikamy klawisz Utwórz fakturę do paragonu

 Otworzy się okno z kreatorem faktur zaznaczamy opcję:

 • Utwórz fakturę do paragonu
 • Zaznaczamy konkretny paragon/paragony
 • zaznaczamy pole Utwórz fakturę gastronomiczną
 • klikamy w 3 pionowe kropki i wybieramy odpowiedni rodzaj faktury usługowej
 • klikamy UTWÓRZ

Do takiej faktury nie ma możliwości przypisania innego płatnika.


Faktura usługowa do otwartego zamówienia


Należy stworzyć kolejny kafelek w aplikacji Dotykačka – Usługa gastronomiczna (lub inna według potrzeb) na której określamy iż nie jest to pozycja magazynowa (nie odliczaj z magazynu), określamy stawkę VAT oraz zaznaczamy konieczność wprowadzenia ceny.

Możemy zdefiniować dowolną ilość takich kafelków z różnymi usługami oraz różnymi stawkami VAT. Należy zwrócić uwagę, aby nazwy nie były identyczne, na przykład:

 • Usługa gastronomiczna 23%
 • Usługa gastronomiczna 8%
 • Usługa gastronomiczna 5%

I na każdej z nich zdefiniować stawkę VAT zgodnie z nazwą.

Jeśli mamy zaparkowane zamówienie możemy sprawdzić wartość brutto tego zamówienia. 

W aplikacji Dotykačka, wybieramy wyżej zdefiniowaną usługę i wprowadzamy cenę brutto z zamówienia. Dalej postępujemy jak w przypadku wystawienia zwykłej faktury VAT, co jest opisane w tym artykule.

W tym sposobie wystawienia faktury VAT można przypisać innego płatnika niż odbiorcę oraz wystawić taką fakturę z terminem płatności.

Celem zachowania porządku magazynowego należy otworzyć zaparkowane zamówienie I zakończyć je wskazując STRATY ZNANE jako metodę płatności. W ten sposób produkty z zamówienia zostaną odliczone z magazynu a saldo finansowe będzie się zgadzać. Zalecamy również w notatkach do tego zamówienia zrobić adnotacje, iż została do niego wystawiona faktura usługowa.