System Dotykačka umożliwia wystawienie faktury na usługi gastronomiczne, cateringowe, hotelarskie oraz inne zdefiniowane przez użytkownika.

Faktura usługowa to dokument niefiskalny, na którym zamiast nazw towarów będzie widniała tylko nazwa odpowiedniej usługi (“Usługa gastronomiczna”, "Usługa Cateringowa", "Usługa Hotelarska", nazwa własna) i odpowiednia stawka podatkowa.

Fakturę usługową można wystawić tylko z historii do paragonu z wcześniej przypisanym numerem NIP Klienta.

Aby wystawić fakturę usługową do paragonu: 

  • Należy kliknąć z lewej strony w kafelek Historia

 Otworzy się okno z historią rachunków.

  • Klikamy na rachunek do którego ma być wystawiona faktura usługowa
  • Następnie klikamy przycisk możliwości 3 czyli trzy kropki na fioletowym tle
  • Następnie klikamy klawisz Utwórz fakturę do paragonu

 Otworzy się okno z kreatorem faktur zaznaczamy opcję:

  • Utwórz fakturę do paragonu
  • Zaznaczamy konkretny paragon/paragony
  • zaznaczamy pole Utwórz fakturę gastronomiczną
  • klikamy w 3 pionowe kropki i wybieramy odpowiedni rodzaj faktury usługowej
  • klikamy UTWÓRZ