W Dotykačce można wystawić fakturę gastronomiczną.

Faktura gastronomiczna to taki dokument niefiskalny, na którym zamiast nazw towarów będzie widniała tylko nazwa “Usługa gastronomiczna” i odpowiednia stawka podatkowa.

Fakturę gastronomiczną można wystawić tylko z historii do paragonu z wcześniej przypisanym numerem NIP klienta.

Aby wystawić fakturę gastro do paragonu: 

  • Należy kliknąć z lewej strony w kafelek Historia

 

Otworzy się okno z historią rachunków"

  • Klikamy na rachunek do którego ma być wystawiona faktura gastro
  • Następnie klikamy przycisk możliwości 3 czyli trzy kropki na fioletowym tle
  • Następnie klikamy klawisz Utwórz fakturę do paragonu

 

Otworzy się okno z kreatorem faktur zaznaczamy opcję:

  • Utwórz fakturę do paragonu
  • Zaznaczamy konkretny paragon/paragony, zaznaczamy pole Utwórz fakturę gastronomiczną i klikamy UTWÓRZ