Innowacje:

  • Przy tworzeniu nowej kategorii jej kolor dobierany jest losowo
  • Ograniczono listę rekordów wyświetlaną na liście klientów, aby poprawić wydajność podczas pracy z kontami klientów
  • Poprawiono obliczanie liczby znaków przy uruchomionej funkcji "Dodaj podatek VAT do nazwy pozycji"
  • Dodano obsługę wyświetlania wielojęzycznych nazw produktów (dla systemów zamówień)
  • POS action został rozszerzony o wprowadzenie niestandardowej ceny dla produktów w połączeniach (API)


Korekty:

  • Zablokowano wysyłanie parametru "synced" w webhook'u przesunięć magazynowych