Poprawki:

  • Przy drukowaniu etykiet cenowych dodano możliwość wybrania daty modyfikacji

  • Nazwy produktów znajdujących się w magazynie są sortowane alfabetycznie

  • Przy przyjęciu magazynowym można użyć klawisza TAB aby przełączać się między polami i ENTER aby wyszukiwać nowe pozycje


Korekty:

  • Poprawiono obliczanie średniej ceny zakupu produktu na magazynie po ręcznej zmianie ceny

  • Poprawiono wykrywanie domyślnego magazynu

  • Poprawiono zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem magazynu

  • Poprawiono zawijanie nazw produktów na etykietach cenowych o wymiarach 50 x 25 mm