Innowacje:

  • Dodano powiadomienie dźwiękowe o nowym zamówieniu
  • Dodano obsługę porcji
  • Dodano obsługę dań
  • Obsługa zamówień parkowanych poza stolikiem w trybie kelnerskim
  • Dodano współpracę z Dotykačka w wersji anglojęzycznej
  • Poprawiono wyświetlanie czasu przygotowania zamówienia


Korekty:

  • Drobne korekty w wyświetlaniu ilości i jednostek
  • Drobne korekty przy anulowaniu całych zamówień lub ich części
  • Drobne poprawki wizualne zamówień


Aby zaktualizować do najnowszej wersji należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji, rozdział Administracja Systemem, dostępną tutaj.