Innowacje:

  • Dodano klawisz do hurtowej zmiany stawki VAT na wielu produktach

  • Zmodyfikowano wprowadzanie daty przy wstecznym przyjęciu na magazyn


Korekty:

  • Poprawiono wysyłanie maili z informacją o niskim stanie magazynowym

  • Poprawiono importowanie stanu magazynowego

  • Poprawiono literówki w jednostkach

  • Poprawiono uprawnienia pracownika "podgląd napiwków"

  • Zmodyfikowano wyświetlanie nazwy usługi zewnętrznej w trakcie autoryzacji dostępu do API

  • Poprawiono tworzenie nowych etykiet w kategoriach