Innowacje:

  • Dodano w szczegółach dokumentu połączenia do pozycji

  • Dodano pola alergenów, opakowań oraz opisu przy eksporcie i imporcie produktów

  • Zaktualizowano listę metod płatności

  • Zmieniono sposób ładowania stawki VAT w szczegółach Kategorii

  • Rozszerzono duplikowanie produktu o opakowania zbiorcze bez kopiowania kodów EAN i PLU

Korekty:

  • Zmodyfikowano zaokrąglenia ilości i cen na dokumencie przyjęcia magazynowego na dokumencie PDF

  • Zmodyfikowano format jednostek przy przyjęciu magazynowym

  • Dodano sprawdzanie poprawności stawki VAT przy imporcie produktów