Dotykačka umożliwia obsługę opakowań zwrotnych (kaucja) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, czyli obrót opakowaniami nie wlicza się w przychód a wydanie lub zwrot jest drukowane na paragonie poniżej części fiskalnej.

Poniżej instrukcja konfiguracji na przykładzie butelek na wodę (w chmurze).

Zaloguj się na stronie admin.dotykacka.pl. W menu po lewej stronie wybierz Spisy à Produkty à DodajDodaj produkt butelka wydanie. We właściwościach utworzonego produktu ustaw:

etykietę „-opakowanie” (zwróć uwagę na znak minus przed wyrazem opakowanie), stawka VAT 0%, cena np. 1zł oraz zaznacz parametr ”nie stosuj zbiorczych rabatówPrzechodzimy do zakładki magazyn i odznaczamy parametr „odliczyć z magazynu”


Tak samo ustawiamy produkt butelka zwrot, etykieta „-opakowanie” stawka VAT 0%, cena ujemna np. -1zł oraz zaznacz parametr ”nie stosuj zbiorczych rabatów” oraz odznaczamy parametr „odliczyć z magazynu”

Jeżeli wiemy, że dany produkt np. woda jest sprzedawany zawsze z opakowaniem zwrotnym możemy dla niego ustawić opcję „wspólnej sprzedaży”.

Aby to zrobić należy w pierwszej kolejności wejść ponownie w szczegóły produktu butelka wydanie i zaznaczyć parametr „wspólna sprzedaż”


Następnie na liście produktów wyszukujemy produktu woda klikamy w „receptury” i dodajemy do jego składu wcześniej skonfigurowany produkt butelka wydanie w ilości wpisując „1”.


Teraz gdy przy sprzedaży wybierzemy produkt woda, automatycznie zostanie dodana do niej butelka wydanie.