Innowacje:

  • Dodano funkcjonalność wielu rodzajów opakowań na produkcie przy przyjmowaniu na magazyn

  • Dodano zbiorczy raport rezerwacji w Raportach Użytkowników

  • Stan magazynowy rozszerzony aby opcjonalnie w kroku 3 wyświetlać cenę sprzedaży

  • Wybór produktów przy przyjęciu magazynowym rozszerzony o cenę sprzedaży i stan magazynowy

  • Poprawiono element do wgrywania zdjęć do produktu przy integracji z BOLT

  • Lista obecności uwzględnia również aktualną zmianę
Korekty:

  • Dodano weryfikacje danych przy wprowadzaniu liczby z dużą ilością cyfr po przecinku

  • Poprawiono format daty urodzin przy eksportowaniu i importowaniu klientów

  • Poprawiono grupowy wybór pracowników