Innowacje:

 • Dodano możliwość tworzenia skrótów produktów i kategorii w innych kategoriach
 • Centrum pomocy -> Wsparcie techniczne, pokazuje dane kontaktowe
 • Usunięto klawisze anulowania dla faktur i faktur korygujących
 • Rozszerzono ustawienia niestandardowych banknotów o niestandardową nazwę i kolor
 • W licencji NIEOGRANICZONA dodano metodę płatności PREVIO dla rynku "hospitality"
 • Funkcje zaawansowanej konfiguracji metod płatności i automatycznego wysyłania paragonów przeniesione z Laboratorium do poszczególnych sekcji ustawień
 • Automatyczne wysyłanie dokumentów mailem można zdefiniować oddzielnie dla paragonów i faktur
 • Komunikacja z API - Czynności POS order/hello przedłużone, aby uzyskać status kasy otwartej
 • Komunikacja z API -  Zaimplementowano wielokrotne wywoływanie webhooków akcji POS


Korekty:

 • Poprawiono rozliczanie końcówek kwot przy płatności kartami
 • Poprawiono informacje o kwocie zapłaty przy płatności kartą przez zintegrowany terminal płatniczy
 • Poprawiono informację o zerowym napiwku przy wyłączonej obsłudze napiwków
 • Komunikacja z API -  Uniemożliwiono wystawianie zamówienia poprzez akcje POS w przypadku niepowodzenia walidacji i fiskalizacji zamówienia
 • Naprawiono funkcjonalność nieuwzględniania ukrytych elementów w wyszukiwaniu
 • Naprawiono potencjalny błąd w wyświetlaniu przycisku wystawienia dokumentu na niektórych urządzeniach mobilnych
 • Zapobiegnięto fiskalizowaniu metody płatności POKÓJ, gdy napiwki są aktywneDotykačka w wersji 2.1 jest ostatnim wydaniem działającym na urządzeniach z Android 4.4.
Wszystkie kolejne wydania będą funkcjonowały na urządzeniach z Android 5 lub nowszym.