Innowacje:

  • Zmieniony ekran Zmagazynuj - proces przyjęcia na magazyn (dostawy)
  • Dodana sekcja alergeny do szczegółów produktów
  • Dodano nowy raport przesunięć kasowych


Korekty:

  • Poprawiony błąd literowy w kolumnie Nazwa Firmy w eksporcie csv/xlsx klientów
  • Dodano walidacje URL "Zarządzanie elementami webhook"