W aplikacji Dotykačka dodano możliwość skorzystania z rozszerzonej konfiguracji metod płatności, co umożliwia zduplikowanie istniejącej formy płatności pod inną nazwą oraz zmianę parametrów jej pracy. 


Aby móc skorzystać z rozszerzonej konfiguracji metod płatności wchodzimy w ustawienia i wybieramy Laboratorium Dotykački. Tam należy zaznaczyć opcję „Zastosuj zaawansowaną konfigurację metod płatności”.


Będąc dalej w ustawieniach aplikacji wybieramy "Ustawienia płatności" i dalej "Metody płatności". Przy formie płatności którą chcemy zduplikować klikamy ikonkę kluczyka:

W okienku które nam się otworzy, w prawym górnym rogu klikamy 3 pionowe kropeczki i zaznaczamy „Utwórz alternatywną konfigurację”. Wpisujemy własną nazwę zduplikowanej płatność i zaznaczamy klawisz „create”:

 

Uwaga!

Jeżeli duplikujemy płatność „Karta płatnicza” ponieważ chcemy korzystać na jednym POS np. z dwóch terminali płatniczych (jeden zintegrowany, drugi mobilny). Należy w jednej z tych płatności odznaczyć lub zaznaczyć jeszcze opcję „Użyj podłączonego terminala płatniczego”.