Innowacje:

  • W szczegółach dokumentu dodana informacja o napiwku
  • Rozszerzone możliwości wyszukiwania w Spisy -> Produkty
  • Przy imporcie produktów dodana możliwości zdefiniowania stawki VAT zwolniony
  • Kopiowanie produktu rozszerzone o składKorekty:

  • Poprawione zaokrąglanie wartości w zakładce Magazyny w szczegółach produktu
  • Częściowa modyfikacja raportu Zestawienie transakcji kasowych