Program Dotykačka wraz z programami towarzyszącymi można zainstalować na dowolnym tablecie z systemem Android 5.0 lub nowszym.


W tym celu na takim tablecie należy otworzyć przeglądarkę internetową i otworzyć stronę:

https://marketplace.dotykacka.cz/

Na tej stronie znajduje się jeden klawisz "Zainstaluj Marketplace":


Uwaga! Poniżej pokazywane komunikaty systemowe mogą się różnić zależnie od producenta sprzętu, modelu urządzenia, używanej przeglądarki internetowej oraz wersji Android.


Klikamy go i rozpocznie się pobieranie programu instalacyjnego.

Może się zdarzyć iż będzie potrzebne potwierdzenie - zgoda na pobranie tego programu:


Po ukończeniu jego pobierania zostaniemy o tym poinformowani oraz będzie możliwość jego uruchomienia:


Po pobraniu należy go uruchomić. Pojawi się komunikat iż jest wymagana zgoda na instalowanie programów ze źródeł zewnętrznych:


Należy przejść do ustawień i wyrazić zgodę:

Po wyrażeniu zgody będzie możliwa jego instalacja:

W kolejnym kroku uruchamiamy ten program.

Na początku sprawdzi on dostępność aktualizacji, co widać po kręcącym się kółku na górze ekranu.

Należy poczekać aż proces ten zostanie zakończony.


Zalecamy przed instalacją jakiegokolwiek programu wejść w ustawienia Marketplace i wpisać kanał "pl".

Robimy to poprzez kliknięcie 3 poziomych pasków w lewym górnym rogu programu Marketplace:


Następnie klikamy "Ustawienia":


I na samej górze wybieramy "Kanał aplikacji":


W okienku jakie się pojawi należy wpisać małymi literami "pl":

Po czym możemy wrócić go ekranu głównego Marketplace.


Wybieramy programy jakie chcemy zainstalować.


Przy instalacji pierwszego programu jest pytanie o zgodę na instalowanie programów ze źródeł zewnętrznych:

Należy zatwierdzić.


Programy instalujemy jeden po drugim. Kliknięcie kilku programów do instalacji na raz może spowodować wolniejszą ich instalację.


Zalecamy instalacje programu LAUNCHER:

Spowoduje on zmianę ekranu głównego na taki sam jaki jest na tabletach dostarczanych przez Dotykačka:


Powyższy proces należy również wykonać na telefonach komórkowych na których chcemy zainstalować Mobilnego Sprzedawcę lub Wyświetlacz Klienta - pomimo iż jest to jedyny program jaki będziemy instalować. Jest to opisane również w tym artykule.


Uwaga!

Przed zaoferowaniem tabletu innego niż rekomendowany przez nas należy upewnić się, że w pełni on współpracuje z naszą aplikacją w zakresie oczekiwanym przez klienta. Szczególnie należy zwrócić uwagę na:

  • podłączenie wagi - czy odczyt jest poprawny (ciągły). Niektóre urządzenia posiadają porty USB, które nie wspierają ciągłej komunikacji w tym zakresie i odczyt z wagi nie jest ciągły a następuje co 2 - 3 sekundy
  • podłączenie drukarki fiskalnej przez port USB

Niektóre urządzenia nie zapisują w pamięci ustawień domyślnych. W takim przypadku po każdorazowym włączeniu tabletu i/lub podłączeniu urządzenia po USB należy wejść do sterownika odpowiednio drukarki fiskalnej lub sterownika wagi i w pierwszym przypadku wykonać wydruk testowy a w drugim zezwolić na dostęp.