Innowacje:

  • Dodano możliwość ustawienia zachowania przycisku "wstecz" dla otwartego zamówienia
  • Dodana możliwość ukrycia klawisza parkowania zamówienia.
  • Zmieniono sposób wywołania opcji podziału rachunku - kliknięcie na pozycje rachunku włącza opcję podziału.
  • Raport utargu został rozszerzony o sprzedaż według kategorii.
  • Raport utargu został rozszerzony o straty znane.
  • Poprawiono formatkę wydruku zamówienia.
  • Na karcie Klienta dodano pola: data urodzenia oraz kraj


Korekty:

  • Poprawiono sprawdzanie ilości punktów lojalnościowych przed zamknięciem rachunku.
  • Poprawiono zasadę przechowywania kopii zapasowych bazy danych