Jakie znaki alfanumeryczne mogą być użyte w opisach towarów lub usług


W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. (w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących) opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP dnia 28 września 2021 r. Poz. 1759 (dotyczący urządzeń fiskalnych online), w par 40 pkt 1 można przeczytać (fragment):


Kasa zapewnia (...) sprawdzenie wprowadzonych nazw towarów lub usług do bazy towarowej lub bazy algorytmu weryfikującego, z zastrzeżeniem że ta sama nazwa towaru lub usługi może wystąpić w bazie tylko raz; towar lub usługa są identyfikowane przez ciąg znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka, procenta i kresek ukośnych, przy czym litery małe i wielkie traktuje się jako te same znaki.


Należy dodać, iż znak odstępu, czyli tzw. spacja, jest również traktowany jako znak alfanumeryczny.


Z powyższego wynika jakie znaki są obligatoryjne, aby urządzenie fiskalne online przeszło pomyślnie proces certyfikacji GUM. Nie oznacza to jednak, iż jedynie te znaki można stosować. Producenci, wedle własnego uznania, mogą rozszerzyć grupę obsługiwanych znaków, co często ma miejsce. Niestety, informacja jakie znaki są dostępne w konkretnym urządzeniu jest dostępna jedynie u producenta.


Sugerujemy, aby w nazwach stosowanych używać jedynie znaków opisanych powyżej. W przypadku konieczności lub chęci zastosowania innych znaków, należy wykonać sprzedaż próbną produktu z takim znakiem, aby zweryfikować czy jest to możliwe.


Pamiętajmy, iż mowa tu o znakach dostępnych bezpośrednio ze standardowej klawiatury. Elementy graficzne, znaki specjalne czy emotikony z pewnością nie będą wspierane.