Poniżej do pobrania znajduje się instrukcja konfiguracji drukarki bonującej firmy SAM4S po sieci IP.


Po przeprowadzeniu konfiguracji drukarki należy w programie Dotykačka dodać drukarkę bonującą. Po jej dodaniu należy w ustawieniach zmienić wartość pola "Znaków w wierszu" na 42 i kliknąć ZAPISZ:


Dla wszystkich drukarek bonujących podłączonych do Dotykačka po sieci IP kluczowe jest ustawienie portu komunikacyjnego na 9100.