Innowacje: 

  • Dodanie przycisku "Więcej" do bocznego paska menu aplikacji
  • Zmieniony wygląd sekcji Raport sprzedaży oraz Lista przesunięć
  • Pliki eksportu/importu produktów oraz kategorii rozszerzone o kolumnę "created"
  • Dodano opcję zmiany nazwy kategorii podczas tworzenia połączeń z pozycji szczegółów produktu

 

Korekty:

  • Poprawiono działanie wyszukiwania zestawienia przyjęcia produktu na magazyn po edycji jego notatki
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed utworzeniem produktu z wartością 0 dla Opakowania