Aplikacja Mobilny Sprzedawca jest zawsze instalowana na innym urządzeniu niż Dotykačka, ale musi być w tej samej sieci WiFi aby mogły ze sobą współpracować.


Aby zainstalować tą aplikację na telefonie komórkowym czy innym urządzeniu z systemem Android należy na tym urządzeniu otworzyć w przeglądarce stronę internetową marketplace.dotykacka.cz.


Na stronie tej znajduje się tylko jeden klawisz:

Należy go kliknąć. Spowoduje to pobranie naszej aplikacji Dotykačka Marketplace i jej instalację.


W trakcie instalacji należy umożliwić pobieranie i instalowanie aplikacji z innych źródeł niż Google Play.


Po instalacji pojawi nam się ikona tego programu i należy go uruchomić.


W tym marketplace znajdują się wszystkie dostępne aplikacje. Szukamy Mobilny Sprzedawca i klikamy ZAINSTALUJ.


Jeśli chcemy aby aplikacja ta była zintegrowana z terminalem płatniczym należy również zainstalować aplikację Sterownik Terminala Płatniczego.


Po pobraniu i instalacji będziemy mieć następujące ikony:


Opis jak korzystać z Mobilnego Sprzedawcy jest opisany w naszej instrukcji online pod tym linkiem.

Proces parowania tej aplikacji z Dotykačka jest opisany pod tym linkiem.


Instrukcje konfiguracji terminali płatniczych można znaleźć pod tym linkiem.


Polecamy zapoznać z artykułami dotyczącymi konfiguracji sieci IP znajdującymi się pod tym linkiem.


Konieczne jest ustawienie statycznego adresu IP na tablecie z programem Dotykačka.
Instrukcja dostępna jest pod tym linkiem.