Innowacje:

 • Dodano możliwość przenoszenia rachunków między powiązanymi urządzeniami kasowymi.
 • Dodano kontrolę nad maksymalnym poziomem rabatowania przy zastosowaniu jednocześnie kilku rodzajów rabatów - jest stosowany jedynie najwyższy rabat z kilku zastosowanych.
 • Dodano opcję ręcznego wpisania tary i użycia jej bez podłączonej wagi.
 • Zmieniono okno opcji łączenia otwartych rachunków dla danego klienta.
 • Dodano podpowiedzi istniejących etykiet w szczegółach kategorii.
 • Dodano drukowanie "Notatki drukowanej" danego klienta na fakturze.
 • Dodano opcję zmiany nazwy połączenia produktów.
 • Dodano numery lokali dla danych teleadresowych pobieranych z BIR.


Korekty:

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed korektą skorygowanej faktury.
 • Poprawiono wydruk faktur.
 • Poprawiono obliczenia ceny przy rabacie 99.9%.