Na cele raportu akcyzowego istnieją dwa sposoby wygenerowania odpowiedniego zestawienia zależnie od wstępnej konfiguracji produktów akcyzowych w naszym systemie:

- po kategoriach (Raport do koncesji na towary akcyzowe (po kategoriach))

- po etykietach (Raport do koncesji na towary akcyzowe (po etykietach))

Poniżej są opisane obie metody.


Raport do koncesji na towary akcyzowe (po kategoriach)

UWAGA!

Aby wykorzystać tą metodę produkty akcyzowe muszą być w wybranej kategorii, np. "alkohol" lub "tytoń". Raport generuje zestawienie z całej kategorii, także nie powinny w niej znajdować się towary nie objęte akcyzą.


Po zalogowaniu się do panelu administratora klikamy w Zestawienia à Zestawienia produktów à Utargi według produktów à Według kategorii.

Wybieramy przedział czasowy oraz kategorię w jakiej znajdują się towary akcyzowe i klikamy klawisz "Excel".


Po pobraniu pliku otrzymamy wszystkie potrzebne nam dane do przygotowania raportu z ewidencji towarów akcyzowych.


Raport do koncesji na towary akcyzowe (po etykietach)

UWAGA!

Aby wykorzystać tą metodę produkty akcyzowe muszą mieć zdefiniowaną odpowiednią etykietę. Np. "alkohol" lub "tytoń".

Więcej o etykietach można przeczytać klikając tutaj.


Po zalogowaniu się do panelu administratora klikamy w Zestawienia à Zestawienia produktów à Utargi według produktów à Według etykiet.

Wybieramy przedział czasowy, wybieramy czy raport ma być zrobiony z wszystkich kas czy z wybranej (jeśli mamy więcej niż jedną) oraz wpisujemy nazwę etykiety jaka była przypisana do towarów akcyzowych i klikamy klawisz "Excel".

Po pobraniu pliku otrzymamy wszystkie potrzebne nam dane do przygotowania raportu z ewidencji towarów akcyzowych.