Umożliwiamy szybką i prostą zmianę stawki VAT na wielu produktach jednocześnie. Przez to nie trzeba edytować każdego produktu indywidualnie. Edycję zbiorową można przeprowadzić na dwa, poniżej opisane sposoby:

- w aplikacji Dotykačka (Zbiorowa zmiana stawki VAT w aplikacji Dotykačka)

- w chmurze (Zbiorowa zmiana stawki VAT w chmurze)


UWAGA!

Istnieje ryzyko wystąpienia tzw. "schodka podatkowego". Więcej informacji co to jest oraz co należy zrobić w sytuacji jego wystąpienia można przeczytać tutaj.

Można również zapoznać się z nagraniem spotkania omawiającego ten temat dostępnego na naszym kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=_wCjbiX0mdo&t=7s

Zbiorowa zmiana stawki VAT w aplikacji Dotykačka

W aplikacji sprzedażowej klikamy w lewym górnym rogu trzy poziome kreski. W ten sposób rozwiniemy panel boczny.


Następnie klikamy w „Ustawienia aplikacji”


Na wyświetlonej liście szukamy „Ustawienia stawek VAT”


W wyświetlonym oknie klikamy w „Uruchom edytor”


Na wyświetlonej liście poprzez kliknięcie wybieramy produkty, na których chcemy zmienić stawkę VAT .

Listę produktów możemy ograniczyć klikając kolejno w interesujące nas kategorie.

Po wybraniu wszystkich interesujących nas produktów klikamy „KONTYNUUJ”.


Zaznaczamy nową stawkę VAT, która ma być przypisana do wybranych produktów.

Jeżeli chcemy zostawić obecną cenę brutto a zmienić cenę netto zaznaczamy „Zachowaj cenę z VAT”.

Jeżeli chcemy zostawić obecną cenę netto a zmienić cenę brutto zaznaczamy „Dostosuj cenę z VAT”.

Na koniec klikamy w „Wykonaj edycję pozycji”.


Zbiorowa zmiana stawki VAT w chmurze


UWAGA!

Przy zmianie stawki VAT w chmurze zawsze zmieniamy cenę netto a cena brutto pozostaje niezmieniona.

Jeśli chcemy zmienić cenę brutto a cenę netto zostawić na dotychczasowym poziomie należy to zrobić w aplikacji Dotykačka, co zostało opisane powyżej.


Po zalogowaniu się do panelu administratora klikamy w Spisy à Produkty à Edytuj zbiorowo.


Następnie przy produktach na których chcemy zmienić stawkę VAT klikamy ikonę plusika.

W ten sposób stworzymy listę widoczną z prawej strony, którą będziemy edytować.

Listę produktów do dodania możemy ograniczyć wybierając odpowiednią kategorię.


Po stworzeniu listy klikamy w niebieski klawisz "Edytuj".


Rozwijamy zakładkę Cena a następnie zaznaczmy VAT.

Wybieramy nową stawkę jaka będzie obowiązywać na produktach znajdujących się na wcześniej stworzonej liście i klikamy ZAPISZ.