W tym artykule opisujemy krok po kroku podłączenie drukarek Posnet po USB, LAN i WiFi do Dotykačka wraz z konfiguracją. Na dole strony jest dostępna pełna instrukcja do pobrania.


Z listą obsługiwanych drukarek fiskalnych można zapoznać się tutaj.


Spis treści:


Podłączenie drukarek Posnet po USB

Konfiguracja na drukarce Posnet

 • Naciśnij klawisz  na drukarce fiskalnej
 • W Menu znajdź pozycję: 2. Konfiguracja -> 2. Konfiguracja połączeń -> 1. Usługi PC -> Interfejs PC

Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:

 1. Interfejs – USB
 2. Protokół – POSNET
 3. Strona kodowa - Mazovia

Ponownie uruchamiamy drukarkę.

Konfiguracja na tablecie Dotykačka

Po prawidłowym podłączeniu tabletu Dotykačka do sieci WiFi należy zainstalować aplikację Drukarka fiskalna PL. W tym celu należy wejść w Dotykačka Marketplace:

I kliknąć ZAINSTALUJ obok ikony Drukarka fiskalna PL:

Następnie należy przejść do aplikacji Drukarka fiskalna PL znajdującej się na pulpicie:

Uruchamiamy aplikację Drukarka fiskalna PL i przechodzimy do ustawień wybierając w prawym górnym rogu ikonę koła zębatego:

W sekcji Podłączenie należy wybrać odpowiednio:

Model Drukarki

Wybieramy dokładny model drukarki

Producent drukarki

Posnet

Sposób podłączenia

USB

Po wybraniu powyższych parametrów podłączenia sekcja Ustawienie druku powinna uzupełnić się automatycznie pod kątem Liczby znaków w wierszu (liczba ta uzależniona jest od modelu drukarki - informacja dostępna jest tutaj).

Kabel USB dołączony do drukarki wtykamy z jednej strony w port USB w drukarce a z drugiej strony w port USB w tablecie.


Uwaga!

W przypadku tabletu Dotykačka 14” należy podłączyć drukarkę do jednego z 3 portów USB w kolorze białym!

W momencie podłączenia drukarki do tabletu powinniśmy zobaczyć na ekranie przez chwilę następujący komunikat:

Ostatnim krokiem jest cofnięcie się do poprzedniego okna aplikacji Drukarka fiskalna PL oraz wybranie funkcji Druk testowy -> Wyślij.

Jeśli wszystko zostało skonfigurowane prawidłowo nastąpi testowy wydruk na drukarce fiskalnej. W przeciwnym razie należy raz jeszcze wykonać kroki konfiguracyjne przedstawione powyżej.


Uwaga!

W przypadku drukarek ONLINE niezależnie od podłączenia do systemu Dotykačka przez port USB, należy podłączyć tą drukarkę do sieci Internet celem komunikacji z Repozytorium.Podłączenie drukarek Posnet po LAN

Przed rozpoczęciem należy podłączyć drukarkę fiskalną do routera. Zestaw POS Dotykačka należy podłączyć do tej samej sieci lokalnej. Zalecamy ustawienie statycznego adresu IP na tablecie z Dotykačka, jak zostało to opisane szczegółowo w pełnej instrukcji do pobrania na dole strony.


Konfiguracja na drukarce Posnet

 • Naciśnij klawisz  na drukarce fiskalnej
 • W Menu znajdź pozycję: 2. Konfiguracja -> 2. Konfiguracja połączeń -> 1. Usługi PC -> Interfejs PC

Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:

 1. Interfejs - TCP/IP
 2. Port - 6001
 3. Strona kodowa - Mazovia

Ponownie uruchamiamy drukarkę.

Po jej uruchomieniu należy skonfigurować sieć IP. W tym celu należy do drukarki podłączyć kabel LAN oraz wykonać następujące kroki:

 • Naciśnij klawisz  na drukarce fiskalnej
 • W Menu znajdź pozycję: 2. Konfiguracja -> 2. Konfiguracja połączeń -> TCP/IP 

Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:

 1. Interfejs – ustawiamy na Ethernet i zatwierdzamy klawiszem
 2. Adres IP – zapisujemy bądź zapamiętujemy adres który nam się wyświetli
 3. Klawiszem szukamy pozycji DHCP i ustawiamy na Nie
 4. Klawiszem ponownie wracamy do pozycji Adres IP i wpisujemy wcześniej zapisany bądź zapamiętany adres IP (np. 192.168.10.26) i zatwierdzamy klawiszem
 5. Maska podsieci – ustawiamy adres 255.255.255.0
 6. Brama – ustawiamy zgodnie z adresacją sieci
 7. Preferowany DNS – 8.8.8.8
 8. Alternatywny DNS – 8.8.4.4
 9. Przechodzimy do pozycji Zapisz i zatwierdzamy klawiszem

Konfiguracja na tablecie Dotykačka

Po prawidłowym podłączeniu tabletu Dotykačka do tej samej sieci lokalnej przez LAN lub WiFi należy zainstalować aplikację Drukarka fiskalna PL. W tym celu należy wejść w Dotykačka Marketplace: 

I kliknąć ZAINSTALUJ obok ikony Drukarka fiskalna PL:


 

Następnie należy przejść do aplikacji Drukarka fiskalna PL znajdującej się na pulpicie:


 

Uruchamiamy aplikację Drukarka fiskalna PL i przechodzimy do ustawień wybierając w prawym górnym rogu ikonę koła zębatego:

W sekcji Podłączenie należy wybrać odpowiednio:

Model Drukarki

Wybieramy dokładny model drukarki

Producent drukarki

Posnet

Sposób podłączenia

LAN

Adres drukarki fiskalnej

Adres IP drukarki fiskalnej ustawiony w poprzednim kroku (np. 192.168.10.26)

Po wybraniu powyższych parametrów podłączenia sekcja Ustawienie druku powinna uzupełnić się automatycznie pod kątem Liczby znaków w wierszu (liczba ta uzależniona jest od modelu drukarki - informacja dostępna jest tutaj).

Ostatnim krokiem jest cofnięcie się do poprzedniego okna aplikacji Drukarka fiskalna PL oraz wybranie funkcji Druk testowy -> Wyślij.

 

Jeśli wszystko zostało skonfigurowane prawidłowo nastąpi testowy wydruk na drukarce fiskalnej. W przeciwnym razie należy raz jeszcze wykonać kroki konfiguracyjne przedstawione powyżej.


Podłączenie drukarek Posnet po WiFi

Przed rozpoczęciem należy podłączyć drukarkę fiskalną do routera. Zestaw POS Dotykačka należy podłączyć do tej samej sieci lokalnej. Zalecamy ustawienie statycznego adresu IP na tablecie z Dotykačka, jak zostało to opisane szczegółowo w pełnej instrukcji do pobrania na dole strony.


Konfiguracja na drukarce Posnet

 • Naciśnij klawisz  na drukarce fiskalnej
 • W Menu znajdź pozycję: 2. Konfiguracja -> 2. Konfiguracja połączeń -> 1. Usługi PC -> Interfejs PC

Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:

 1. Interfejs - TCP/IP
 2. Port - 6001
 3. Strona kodowa - Mazovia

Ponownie uruchamiamy drukarkę.

Kolejnym krokiem jest podłączenie drukarki do sieci WiFi:

 • Naciśnij klawisz na drukarce fiskalnej
 • W Menu znajdź pozycję: 2. Konfiguracja -> Konfiguracja połączeń -> WiFi -> Wyszukaj sieć
 • Na wyświetlonej liście wybieramy nazwę sieci, z którą chcemy się połączyć i zatwierdzamy klawiszem
 • Za pomocą klawiszy i wpisujemy hasło do połączenia z siecią. Każdą literę bądź cyfrę zatwierdzamy klawiszem

W kolejnym kroku należy skonfigurować sieć IP:

 • Naciśnij klawisz na drukarce fiskalnej
 • W Menu znajdź pozycję: 2. Konfiguracja -> 2. Konfiguracja połączeń -> TCP/IP 

Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:

 1. Interfejs – ustawiamy na Ethernet i zatwierdzamy klawiszem
 2. Adres IP – zapisujemy bądź zapamiętujemy adres który nam się wyświetli
 3. Klawiszem szukamy pozycji DHCP i ustawiamy na Nie
 4. Klawiszem ponownie wracamy do pozycji Adres IP i wpisujemy wcześniej zapisany bądź zapamiętany adres IP (np. 192.168.10.26) i zatwierdzamy klawiszem
 5. Maska podsieci – ustawiamy adres 255.255.255.0
 6. Brama – ustawiamy zgodnie z adresacją sieci
 7. Preferowany DNS – 8.8.8.8
 8. Alternatywny DNS – 8.8.4.4
 9. Przechodzimy do pozycji Zapisz i zatwierdzamy klawiszem 

Ponownie uruchamiamy drukarkę.


Konfiguracja na tablecie Dotykačka

Po prawidłowym podłączeniu tabletu Dotykačka do tej samej sieci lokalnej przez LAN lub WiFi należy zainstalować aplikację Drukarka fiskalna PL. W tym celu należy wejść w Dotykačka Marketplace:

I kliknąć ZAINSTALUJ obok ikony Drukarka fiskalna PL:

Następnie należy przejść do aplikacji Drukarka fiskalna PL znajdującej się na pulpicie:

Uruchamiamy aplikację Drukarka fiskalna PL i przechodzimy do ustawień wybierając w prawym górnym rogu ikonę koła zębatego:

 

W sekcji Podłączenie należy wybrać odpowiednio:

Model Drukarki

Wybieramy dokładny model drukarki

Producent drukarki

Posnet

Sposób podłączenia

LAN

Adres drukarki fiskalnej

Adres IP drukarki fiskalnej ustawiony w poprzednim kroku (np. 192.168.10.26)

Po wybraniu powyższych parametrów podłączenia sekcja Ustawienie druku powinna uzupełnić się automatycznie pod kątem Liczby znaków w wierszu (liczba ta uzależniona jest od modelu drukarki - informacja dostępna jest tutaj).

Ostatnim krokiem jest cofnięcie się do poprzedniego okna aplikacji Drukarka fiskalna PL oraz wybranie funkcji Druk testowy -> Wyślij.


Jeśli wszystko zostało skonfigurowane prawidłowo nastąpi testowy wydruk na drukarce fiskalnej. W przeciwnym razie należy raz jeszcze wykonać kroki konfiguracyjne przedstawione powyżej.


Ustawienia rutera

Celem niezakłóconej pracy urządzeń POS Dotykačka oraz drukarki fiskalnej konieczne jest ustawienie statycznego adresu IP w drukarce Posnet. Zalecamy również ustawienie statycznego adresu IP na tablecie Dotykačka.

Dla bezpieczeństwa sugerujemy ograniczenie zakresu IP serwera DHCP na routerze do 200 oraz używanie statycznej adresacji IP w zakresie 201 - 220.

Przykład takiej konfiguracji opisany jest w instrukcji dostępnej pod tym linkiem w kroku 1.