Innowacje:  

  • Dodano wsparcie punktów lojalnościowych w Połączeniach produktów
  • Dodano opcję ukrywania kategorii po etykiecie
  • Dodano opcję wydruku notatek na fakturach VAT
  • Dodano opcję wyboru wydruku  duplikatu faktur VAT
  • Dodano opcję wykorzystania drugiej waluty
  • Poprawiono wyświetlanie faktur korygujących w historii wystawionych dokumentów
  • Wprowadzono ustawianie minimalnej ceny 0.01 PLN podczas sprzedaży produktów z wykorzystaniem punktów lojalnościowych

Korekty:

  • Poprawiono format wydruku raportów na drukarkach niefiskalnych przy włączonym wydruku graficznym
  • Poprawiono obliczanie rabatów na fakturach gastronomicznych