Innowacje:  

 • Rozszerzono informacje w zakładce wyboru Chmury o ilość aktywnych licencji dla danej Chmury
 • Dodano opcję szybkiego wyboru Chmury poprzez kliknięcie w nazwę konkretnej Chmury
 • Dodano zakładkę Systemy Zamówień w sekcji Integracje
 • Dodano sekcję Zamówienia zewnętrzne do ustawień Produktu z możliwością ustawienia właściwości oraz zdjęcia dla powstającej integracji z Bolt Food oraz Wolt
 • Dodano zakładkę Obecność do sekcji Pracownicy z możliwością edycji check-in i check-out
 • Ulepszono wygląd zakładki Administrowanie Daniami
 • Ulepszono wygląd szczegółów Klienta
 • Zestawienie produktów wg Etykiet zostało uzupełnione o cenę z VAT
 • Dodano numer transakcji terminalu płatności do zestawienia Sprzedaży Produktów
 • Dodano ID oraz nazwę Chmury do eksportów PDF
 • Dodano kolumnę "Netto VAT zw" do pliku CSV generowanego podczas Eksportu Sprzedaży
 • Dodano możliwość kopiowania Produktu wraz z jego Składem

Korekty:

 • Poprawiono łączenie podzielonych rachunków w zakładce Wystawione Dokumenty