Innowacje:  

  • Dodano możliwość wystawienia faktury dla usługi cateringowej, hotelarskiej oraz niestandardowej
  • Dodano nowe ikony do Mapy Stołów
  • Dodano Ustawienie Zamówień oraz kafelek Zamówienia dla integracji z systemami zamówieniowymi
  • Dodano obsługę różnych stawek VAT dla Połączeń
  • Dodano wsparcie dla Androida 11

Korekty:

  • Poprawiono  działanie wydruku Zamknięcia Kasy
  • Poprawiono stabilność integracji z terminalem SumUp
  • Poprawiono łączenie rachunków zawierających produkty specjalne
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed łączeniem rachunków z przypisanymi różnymi klientami