Jak wyłączyć kafelki ze stawkami VAT w trybie Sprzedaż Natychmiastowa na POS Dotykačka


W trybie kasy „sprzedaż natychmiastowa” przed rozpoczęciem pierwszej sprzedaży należy wyłączyć kafelki ze stawkami VAT.

Należy otworzyć boczne menu a następnie wejść w ustawienia aplikacji

Wchodzimy w ustawienia kasy, zmieniamy tryb kasy „ sprzedaż natychmiastowa” na „Katalog”
Strzałką w lewym górnym rogu cofamy się do „ustawień aplikacji”.  Na liście szukamy ”klawiatura PLU”.  

- zaznaczmy „Zastosuj klawiaturę PLU” 

- odznaczamy „udostępnij sprzedaż za pomocą ręcznego wprowadzania ceny”

Strzałką w lewym górnym rogu cofamy się do ekranu sprzedażowego


Ponownie wchodzimy w ustawienia aplikacji à ustawienia kasy à tryb kasy. Zmieniamy widok na „sprzedaż natychmiastowa”. Wychodzimy do menu głównego.


Poniżej można pobrać tą instrukcję w formacie PDF.