W załączniku instrukcja w wersji PDF podłączenia wag Prima oraz Prima 2