Poniżej znajduje się instrukcja w wersji PDF podłączenia wag ELZAB Prima oraz Prima 2.