Innowacje:

 • Dodano opcję produkcji w zakładce Stany Magazynowe
 • Zmodyfikowano wygląd listy Produktów
 • Dodano możliwość wydruku listy rezerwacji
 • Dodano opcję zapisania alternatywnej nazwy Produktu
 • Dodano opcję ustawienia uprawnień Dostęp do różnicy w inwentaryzacji widocznej w szczegółach Inwentaryzacji 
 • Dodano obsługę drugiej waluty
 • Dodano kolumnę z ID transakcji kartą płatniczą w raporcie Sprzedana ilość eksporcie do pliku XLS/CSV
 • Dodano wiersz Suma do raportu Sprzedane ilości według ceny zakupu
 • Dodano Numer Dania w zakładce Administrowanie Daniami
 • Dodano formatowanie do wydruku Rezerwacji
 • Dodano nowy wygląd zakładki Zarządzanie Produktami
 • Dodano filtr metod płatności w dokumentach wystawionych przed danego Pracownika
 • Dodano możliwość generowania raportu Sprzedana ilość według nazwy kasy
 • Dodano możliwość generowania raportu Zestawienia produktów według kategorii z informacją o nazwie kasy
 • Dodano opcję Rozkład zgodnie z kasami do Zestawienia sprzedaży oraz Zestawienia produktów według kategorii
 • Dodano drobne poprawki wizualne

 

Korekty:

 • Poprawiono wyświetlanie ID transakcji karta płatniczą w Wystawionych Dokumentach
 • Poprawiono utrzymanie integracji z Uber Eats po zastąpieniu urządzenia
 • Poprawiono zaokrąglanie w raporcie Utarg
 • Dodano przeglądarkę Safari poniżej wersji 11.0.1 do listy nieobsługiwanych przeglądarek
 • Inne drobne korekty