Innowacje:

 • Dodano wsparcie dla Androida 11
 • Dodano obsługę Menu Dnia/Tygodnia
 • Dodano obsługę Ekranu Sugestii
 • Dodano obsługę Produktów Specjalnych
 • Dodano obsługe Porcji
 • Dodano obsługę Połączeń
 • Dodano możliwość przenoszenia rachunku na inny stolik lub wyłączenie stolika z rachunku
 • Dodano obsługę maksymalnego rabatowania dla Pracowników oraz Kategorii
 • Dodano wyszukiwanie Klientów
 • Dodano możliwość łączenia wielu takich samych produktów w jedną pozycję na rachunku


Korekty:

 • Usprawniono obsługę Uprawnień Pracowników
 • Poprawiono stabilnośc działania aplikacji
 • Wyłączono obsługę starszych wersji aplikacji Mobilny Sprzedawca