Innowacje:

 • Dodano filtr metod płatności w zakładce Wystawione dokumenty
 • Dodano możliwość tworzenia poziomów cenowych dla danego produktu
 • Dodano możliwość tworzenia alternatywnej nazwy produktu do pokazania na wyświetlaczu klienta lub wydrukowaniu na zamówieniu kuchennym
 • Odświeżono wygląd okna Dodaj powiązanie do integracji z Uber Eats 
 • Dodano wyliczane Dopłaty do zestawienia Marża
 • Dodano pozycje  ID dania oraz maksymalny rabat dla Kategorii do Importu/Exportu produktów z pliku
 • Dodano wpływ gotówki oraz wydatki do Stanu kasy w Podsumowaniu
 • Odświeżono zakładkę Spisy -> Magazyny
 • Dodano kolumny z ID oraz nazwą pracownika do raportu Sprzedana ilość
 • Dodano kolumnę Całkowita cena zakupu netto do raportu Sprzedane ilości według ceny zakupu
 •  

Korekty:

 • Poprawiono wyświetlanie pierwszych tygodni roku w Raporcie sprzedaży
 • Poprawiono wyświetlanie stawek VAT w oknach wyboru
 • Poprawiono import z pliku w Zestawieniu przyjęcia produktów na magazyn
 • Poprawiono sortowanie Najlepszych klientów w Podsumowaniu
 • Poprawiono liczenie Zysku w szczegółach dokumentów w Wystawionych dokumentach