Innowacje: 

  • Dodano możliwość udzielenia rabatu kwotowego
  • Dodano opcjonalne zabezpieczenie przed zamknięciem kasy w przypadku istnienia otwartych rachunków
  • Dodano obsługę klawiatury sprzętowej podczas korzystania z klawiatury systemowej
  • Dodano powiadomienie o konieczności podłączenia POSa do internetu po 10 dniach pracy offline (po 14 dniach licencja zostanie automatycznie zawieszona)
      

Korekty:

  • Poprawiono wyświetlanie numeru telefonu oraz adresu mailowego do kontaktu w przypadku zdeaktywowanej licencji
  • Poprawiono wyszukiwanie dokumentów w historii
  • Wyłączono możliwość korekty poprzednio skorygowanej faktury VAT