W celu przypisania kodów GTU do wybranych produktów w aplikacji kasowej Dotykačka należy skorzystać z etykiety specjalnej 

Etykieta taka powinna być w formacie -gtu[XX] lub -gtuXX gdzie XX to ciąg znaków ułatwiających identyfikację i może być dowolny. Sugerujemy jednak korzystanie z następujących znaków 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13

Jeżeli etykiety GTU nie zostały utworzone należy dodać jest bezpośrednio w aplikacji kasowej wykonując następujące kroki:

  • Zarządzanie pozycjami

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

  • Edytuj istniejący produkt poprzez kliknięcie w odpowiadający mu kafelek


  • W polu notatki i etykiety kliknij w pole etykiety

  

  • Wpisz nazwę etykiety specjalnej która będzie wykorzystywana dla kodów GTU np. -gtu[09] i zatwierdź jej utworzenie


  • Po potwierdzeniu etykieta będzie widoczna w następujący sposób


  • Aby została ona na stałe przypisana do wybranego produktu należy potwierdzić to przyciskiem Zapisz widocznym na powyższym obrazku w prawym górnym rogu

 

Jeżeli etykiety specjalne dla GTU były już dodane pojawią się na liście sugerowanych etykiet dla danego edytowanego produktu po wpisaniu w poniższym polu znaku „-„

I po wybraniu konkretnej etykiety z kodem GTU należy potwierdzić operację przyciskiem Zapisz

Dokładny opis tworzenia i dodawania dowolnych etykiet do produktów znajduje się tutaj 


Etykiety można utworzyć również w Chmurze w zakładce Spisy à Produkty à Szczegóły wybranego produktu w polu Etykiety

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

UWAGA należy pamiętać o potwierdzeniu dodania etykiety przyciskiem Zapisz

  

W Chmurze dzięki funkcji Edytuj zbiorowo można dokonać zbiorczego przypisania etykiet do wielu produktów na raz. Można to zrobić wykonując następujące kroki:

Spisy àProdukty à Edytuj zbiorowo àDodaj zielonym znakiem „+” wszystkie produktu, które mają mieć przypisaną wybraną etykietę specjalną GTU à Edytuj à Zaznacz pole „Etykietyà Wpisz lub wybierz daną etykietę z listy -> Zapisz

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

Sprzedane produkty z przypisanymi kodami GTU oraz dokumenty sprzedaży będzie można dzięki etykietom łatwo zidentyfikować w zestawieniach dokumentów w Chmurze