Innowacje:

  • Dodano etykietę specjalną w formacie "-gtu[XX]" do zapisywania kodów GTU produktów
  • Dodano wsparcie funkcji Menu dnia oraz  Ekranu sugestii w Mobilnym Sprzedawcy
  • Dodano opcję pełnej korekty faktury przyciskiem anuluj ten rachunek

   

Korekty: 

  • Poprawiono działanie aplikacji z szufladami kasowymi
  • Poprawiono działanie domyślnej stawki VAT podczas tworzenia nowych produktów
  • Poprawiono obliczanie ceny zakupu dla składników produktu
  • Poprawiono działanie funkcji zastępowania kasy
  • Poprawiono stabilność działania aplikacji podczas rotacji ekranu