Innowacje:

 • Dodano etykiety kodów GTU do zestawień wystawionych dokumentów oraz ich eksportów do plików
 • Zaktualizowano integrację z Uber Eats do nowego API
 • Odświeżono okno widoku szczegółów paragonów
 • Odświeżono widok zakładki Pracownicy
 • Dodano opcję włączenia/wyłączenia pracownikom uprawnień do wystawiania rachunków w Mobilnym Sprzedawcy
 • Zmieniono widok wyświetlania powiadomień w Chmurze
 • Przeniesiono Menu Dnia do oddzielnej zakładki
 • Przeniesiowo Administrowanie Daniami do zakładki Spisy
 • Przeniesiono Ceny z zakładki Podsumowanie do zakładki Spisy -> Produkty

Korekty:

 • Dodano zabezpieczenie przed deaktywacją magazynu przypisanego do danego urządzenia kasowego
 • Usprawniono proces przyjęcia na magazyn
 • Poprawiono przekierowanie do szczegółów dostawcy w Zestawieniu przyjęcia produktów na magazyn
 • Dodano brakujące kolumny do szablonu importu produktów