Maksymalny poziom rabatowania określa jaki procent ceny wyjściowej można ustawić dla danej Kategorii lub jaką zniżkę może zastosować dany Użytkownik.

 

Maksymalny rabat dla Kategorii ustawia się w Zarządzaniu pozycjami à Edycja Kategorii

Obraz zawierający pomiar, zegar

Opis wygenerowany automatycznie

i następnie

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie


po zaznaczeniu opcji Maksymalny dozwolony rabat, wpisaniu wartości % oraz kliknięciu Zapisz

Dzięki temu nie będzie można w oknie sprzedaży ustawić rabatu

większego niż ustawiony dla danej Kategorii

UWAGA te same ustawienia można wprowadzić w Chmurze w zakładce Kategoria à SZCZEGÓŁY danej kategorii Maksymalna wysokość rabatu à ZAPISZ

 

Maksymalny rabat dla Użytkownika ustawia się w Ustawienia aplikacji àZarządzanie użytkownikami 

 

Po wybraniu konkretnego Użytkownika


W widocznym powyżej oknie należy zaznaczyć Maksymalny dozwolony rabat oraz wpisać wartość %. Ustawienia te należy potwierdzić przyciskiem ZAPISZ widocznym w prawym, górnym rogu.

Dzięki temu dany
Użytkownik nie będzie mógł w oknie sprzedaży ustawić rabatu większego niż dla niego ustalony.