UWAGA opcja dostępna jest tylko dla licencji NIEOGRANICZONA

Dzięki tej funkcji można grupować sprzedawane produkty według konkretnych dań, mieć wpływ na kolejność wydruku na drukarce zamówień a także wysyłać do Kuchni informacje o konieczności rozpoczęcia przygotowania konkretnej grupy dań dla zamówienia


Opcję należy aktywować w Ustawieniach aplikacji w zakładce Administrowanie daniami

następnie trzeba kliknać  ZEZWÓL 

aby uzyskać dostęp do poniższego menu

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie


 W zakładce można edytować utworzone już kategorię dań lub tworzyć nowe poprzez skorzystanie z opcji

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

by wpisać

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

nazwę rodzaju dania i ewentualną etykietę. Kliknięcie UTWÓRZ spowoduje zapisanie zmiany.

Przykładowa lista dań wygląda następująco

Dzięki takiej liście można według dostępnych poniżej opcji:

  • Grupować produkty zgodnie z daniem na otwartym rachunku
  • Zezwolić na wymogi przygotowania wysyłane na drukarkę zamówień
  • Wymusić wymóg wysłania przygotowania pierwszego dania na drukarkę zamówień

Po skonfigurowaniu opcji Dań w menu sprzedaży można przypisać dany produkt do istniejących dań poprzez przytrzymanie kafelka produktu w menu sprzedaży

co spowoduje otwarcie się okna ze wszystkimi możliwymi do przypisania rodzajami dań

 

 

Przykładowy otwarty rachunek z pozycjami przypisanymi do konkretnych dań wygląda tak jak poniżej

 

Zaparkowanie takiego rachunku spowoduje wydruk zamówienia w kolejności ustawionej dzięki grupowaniu według rodzajów dań.

Dodatkowo można w każdej chwili odnaleźć zaparkowany rachunek w zakładce Otwarte rachunki

 

i po kliknięciu w niego można przesłać do np. Kuchni informację o konieczności przygotowania konkretnej kategorii dań dla danego Stołu, dla którego zaparkowany jest rachunek dzięki opcji Przygotuj