Innowacje:  

 • Dodano opcję Administrowana daniami dla licencji NIEOGRANICZONEJ z możliwością zdefiniowania domyślnych kategorii dań np. do ustalania kolejności wydruku na drukarce zamówień
 • Dla licencji NIEOGRANICZONA dodano opcję powiadomienia poprzez drukarkę zamówień o konieczności rozpoczęcia przygotowania danego dania
 • Dodano opcję nowego widoku Ekran Sugestii z daniami dnia (ustawianymi w Chmurze) oraz najszczęściej sprzedawanymi produktami
 • Dodano opcję podglądu stanu magazynowego danego produktu oraz ilości danego produktu na otwartych rachunkach na ekranie sprzedaży
 • Dodanno mailową wysyłkę wystawionych dokumentów oraz wygenerowanych raportów w formie plików PDF
 • Dodano opcjonalny druk nagłówka firmowego w Wykazie Utargu
 • Podczas tworzenia nowego klienta otwarte rachunki bedą automatycznie parkowane
 • Dodano opcję wyłączenia płatności gotówką w Metodach Płatności
 • Dodano opcję ustawienia maksymalnego poziomu rabatowania dla Pracownika oraz Kategorii
 • Dodano opcję automatycznej wysyłki kopii wystawionych paragonów mailem do Klientów
 • Dodano okno dialogowe ułatwiające łączenie zamówień w obrębie jednego stołu
 • Dodadno opcję filtrowania wydruków według etykiet stołów
 • Dodano opcję połączenia pozycji podczas korzystania z separatorów
 • Dodano możliwość wyłączenia wystawienia rachunku w Mobilnym Sprzedawcy dla danego Pracownika


Korekty:

 • Wprowadzono zabezpiecznie przed edycją zamówienie równocześnie w aplikacji kasowej Dotykačka i Mobilnym Sprzedawcy
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zapisaniem niepoprawnej ceny podczas Dzielenia Rachunku
 • Poprawiono stabilność działania aplikacji na urządzeniach z Androidem 9+
 • Poprawiono proces aktywacji licencji na urządzeniach innych niż Dotykačka
 • Poprawiono działanie funkcjonalności związanych z wystawiem faktur i paragonów
 • Poprawiono funkcję ręcznej kopii zapasowej bazy danych