Innowacje:

 • Dodano opcję do zarządzania Dziennym/Tygodniowym menu
 • Dodano opcję Administrowanie Daniami dla licencji NIEOGRANICZONEJ
 • Dodano wliczanie faktur wystawionych do paragonów dla raportu Zmiany
 • Dodadno opcję ustawienia maksymalnego poziomu rabatowania dla Pracownika oraz Kategorii
 • Dodano pozycję Cena Zakupu do zestawienia Strat Znanych
 • Dodano kolumnę productName do importu zestawień Przyjęć Magazynowych
 • Odświeżono zakładkę Kategoria
 • Odświeżono zakładkę szczegółów Paragonów

Korekty:

 • Naprawiono błąd dokładności zaokrągleń w Zaparkowane Rachunki
 • Naprawiono błąd wyświetlania stawek VAT w oknie Utwórz nowy produkt podczas przyjęcia Produktów na magazyn
 • Naprawiono wyświetlanie opcji Zezwól na sprzedaż na wynos w szczegółach Produktów
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed usunięciem Składu podczas aktualizacji Produktów z pliku CSV
 • Naprawiono opcję usunięcia domyślnej stawki VAT dla Kategorii