1. Podłączenie drukarki Elzab Zeta Online z wykorzystaniem kabla USB


1.1 Niezbędne okablowanie

Drukarkę Elzab Zeta Online do tabletu Dotykacka 8” można podłączyć wykorzystując do tego kabel USB. Niezbędnymi przewodami do wykonania tego podłączenia są:

 • Kabel OTG typu Y – używany przy podłączeniu drukarki po USB do tabletu 8”

Rysunek 1 Okablowanie OTG

 • Przewód USB A-B, popularny przewód drukarkowy (wykorzystywany również do podłączenia drukarek do komputera PC) – podłączenie drukarki po USB do tabletów 8" i 14”

Rysunek 2 Okablowanie USB A-B

1.2 Konfiguracja lokalna drukarki Elzab Zeta Online

Żeby drukarka mogła prawidłowo komunikować się z aplikacją Dotykačka należy upewnić się, że ma ustawiony protokół działania jako STX oraz stronę kodową Mazovia.

W celu przejścia do pracy z menu na drukarce fiskalnej należy użyć klawiszy

Poruszanie się po kolejnych funkcjach menu odbywa się przy pomocy klawiszy strzałek

 oraz    

Potwierdzenie operacji odbywa się za pomocą klawisza  

Na drukarce należy zweryfikować i ustawić prawidłowe ustawienia zgodnie z poniższym:

FUNKCJE --> 2 USTAWIENIA --> 1 PARAM. TRANS,-->  2 UST. USŁUG--> 1 USB--> 1 PROTOKÓŁ--> 2*STX (jeżeli ustawiony jest inny należy go zmienić).

FUNKCJE--> 2 USTAWIENIA--> 1 PARAM. TRANS,--> 3 UST. PROT.--> 3 STR. K. PROT.--> 3*MAZOVIA (jeżeli ustawiony jest inny należy go zmienić).

1.3 Podłączenie okablowania do urządzeń

Następnie należy wyłączyć obydwa urządzenia oraz podłączyć okablowanie zgodnie z poniższymi schematami do dedykowanego tabletu:

 • Tablet 8” – z wykorzystaniem kabla OTG typu Y

 

Rysunek 3 Schemat podłączenia drukarki Elzab Zeta Online do tabletu 8"

 • Tablet 14” – z wykorzystaniem okablowania USB A-B

 

Rysunek 4 Schemat podłączenia drukarki Elzab Zeta Online do tabletu 14"

1.4 Konfiguracja na tablecie Dotykačka

W kolejnym kroku należy uruchomić tablet oraz Wyłączyć zabezpieczenie OTG ACA. W celu wejścia do ustawień tabletu należy otworzyć listę zainstalowanych aplikacji używając przycisku pokazanego poniżej.

UWAGA! Ustawienie Vypnout OTG ACA występuje tylko w tabletach 8”. W tablecie 14” nie ma potrzeby wchodzić do ustawień Android. Należy przejść do kolejnego kroku – konfiguracji w aplikacji Drukarka Fiskalna PL.

Rysunek 5 Przycisk z wyborem listy zainstalowanych aplikacji

Następnie w widoku Wszystkie aplikacje wybrać pozycję Ustawienia.

 

Rysunek 6 Wybór opcji Ustawienia w widoku wszystkich aplikacji

Kolejno w widoku Ustawienia --> Osobiste wybrać pozycję Zabezpieczenia.

 

Rysunek 7 Wybór opcji Zabezpieczenia w widoku Ustawień/Osobiste

W kolejnym oknie odnaleźć ustawienie Vypnout OTG ACA i je wyłączyć. 

Rysunek 8 Ustawienie Vypnout OTG ACA

Po wyłączeniu zabezpieczenie należy przejść do pulpitu tabletu oraz włączyć drukarkę fiskalną oraz
z pulpitu tabletu otworzyć aplikację Drukarka fiskalna PL.

UWAGA! W sytuacji, kiedy na pulpicie tabletu nie ma aplikacji Drukarka fiskalna PL należy przejść do aplikacji Dotykačka Marketplace i ją zainstalować. Do tego procesu niezbędne jest podłączenie tabletu do sieci Internet.

Po wykryciu drukarki przez tablet należy wybrać aplikację domyślną dla działania urządzenia
i potwierdzić klawiszem Zawsze (w przyszłości okno nie będzie się pojawiać).

 

Rysunek 9 Widok wyboru aplikacji do obsługi urządzenia USB

Następnie w aplikacji Drukarka fiskalna PL przejść do ustawień wybierając w prawym górnym rogu ikonę koła zębatego.


Rysunek 10 Wybór ustawień w aplikacji Drukarka Fiskalna PL

Następnie w sekcji Podłączenie należy wybrać odpowiednio:

 • Model drukarki: Elzab Mera Online (model Zeta Online jest niedostępny)
 • Producent drukarki: Elzab
 • Sposób podłączenia: USB

Po wybraniu powyższych parametrów podłączenia sekcja Ustawienie druku powinna uzupełnić się automatycznie pod kątem Liczby znaków w wierszu (liczba ta uzależniona jest od producenta oraz modelu drukarki).

Ostatnim krokiem jest cofnięcie się do poprzedniego okna aplikacji Drukarka fiskalna PL oraz wybranie funkcji Druk testowy --> Wyślij.

Rysunek 11 Wybór opcji Druk testowy w aplikacji Drukarka Fiskalna PL

W momencie, kiedy wszystko zostało skonfigurowane prawidłowo nastąpi testowy wydruk na drukarce fiskalnej Elzab Zeta Online. W przeciwnym razie należy raz jeszcze wykonać kroki konfiguracyjne przedstawione powyżej.

2 Podłączenie drukarki Elzab Zeta Online z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej WiFi.


UWAGA! W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy tabletem a drukarką fiskalną działającą z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci WiFi należy wykorzystać zarówno w tablecie jak i drukarce fiskalnej stałą adresację IP.

2.1 Konfiguracja lokalna drukarki Elzab Zeta Online

Serwisant może poniższą konfigurację jak i połączenie z siecią WiFi wykonać przez dedykowany do tego program serwisowy Stampa.


W celu przejścia do pracy z menu na drukarce fiskalnej należy użyć klawiszy  

 Poruszanie się po kolejnych funkcjach menu odbywa się przy pomocy klawiszy strzałek

 oraz

 

Potwierdzenie operacji odbywa się za pomocą klawiszaWyjście z danej gałęzi menu odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza

  

2.1.1 Wyłączenie interfejsu USB Ethernet

W pierwszej kolejności należy wyłączyć ustawienie USB Ethernet oraz odznaczyć bramę domyślną według poniższego schematu.
FUNKCJE--> 2 USTAWIENIA--> 1 PARAM. TRANS.--> 1 UST. SPRZĘTOWE--> 2 UST. SIECIOWE--> 1 USB--> 1-ETH. WŁĄCZONY (PARAMETREM STERUJĄCYM + i -, + WŁĄCZONY, - WYŁĄCZONY)
FUNKCJE--> 2 USTAWIENIA--> 1 PARAM. TRANS.--> 1 UST. SPRZĘTOWE--> 2 UST. SIECIOWE--> 1 USB--> 2 -BRAMA DOMYŚ. (PARAMETREM STERUJĄCYM + i -, + WŁĄCZONA, - WYŁĄCZONA).

2.1.2 Ustawienia modułu WiFi drukarki

UWAGA! Przed następną czynnością należy zweryfikować wolny adres IP w sieci, w której ma pracować tablet z Dotykačką oraz drukarką fiskalną (adres przewidziany dla drukarki fiskalnej). Alternatywnym sposobem uzyskania wolnego adresu IP dla drukarki jest połączenie drukarki z aktywną opcją DHCP a następnie wykorzystanie przydzielonego przez sieć adresu.

W celu poprawnego podłączenia drukarki do sieci WiFi należy ustawić poszczególne ustawienia modułu wewnętrznego drukarki według poniższego schematu:

FUNKCJE--> 2 USTAWIENIA--> 1 PARAM. TRANS.--> 1 UST. SPRZĘTOWE--> 2 UST. SIECIOWE--> 2 MODUŁ WEW.--> 1 UST. WIFI--> 1 +WIFI WŁĄCZONE (PARAMETREM STERUJĄCYM + i -,
 + WŁĄCZONE, - WYŁĄCZONE
)

FUNKCJE--> 2 USTAWIENIA--> 1 PARAM. TRANS.--> 1 UST. SPRZĘTOWE--> 2 UST. SIECIOWE--> 2 MODUŁ WEW.--> 1 UST. WIFI--> 4 + BRAMA DOMYŚ. (PARAMETREM STERUJĄCYM + i -,
 + WŁĄCZONA, - WYŁĄCZONA
)

2.1.3 Ustawienie DHCP

Następnie należy ustawić element DHCP:

 • DHCP+, jeżeli na podstawie otrzymanego z sieci adresu IP ten adres zostanie następnie wprowadzony jako stałe IP
 • DHCP- wraz z wprowadzoną końcową adresacją IP, maską, bramą. Te ustawienie zakłada znajomość wolnego adresu IP jaki będzie dedykowany dla drukarki fiskalnej.

FUNKCJE--> 2 USTAWIENIA--> 1 PARAM. TRANS.--> 1 UST. SPRZĘTOWE--> 2 UST. SIECIOWE--> 2 MODUŁ WEW.--> 1 UST. WIFI--> 5 +DHCP (PARAMETREM STERUJĄCYM + i -, + WŁĄCZONE
– NIEAKTYWNE OPCJE USTAWIENIA ADRESACJI IP, adres otrzymywany automatycznie z sieci,
 - WYŁĄCZONE – AKTYWNE OPCJE USTAWIEŃ DLA ADRESACJI IP, adres wprowadzony przed połączeniem z siecią
)

FUNKCJE--> 2 USTAWIENIA--> 1 PARAM. TRANS.--> 1 UST. SPRZĘTOWE--> 2 UST. SIECIOWE--> 2 MODUŁ WEW.--> 1 UST. WIFI--> 5 -DHCP (PARAMETREM STERUJĄCYM + i -, + WŁĄCZONE
– NIEAKTYWNE OPCJE USTAWIENIA ADRESACJI IP, adres otrzymywany automatycznie z sieci,
 - WYŁĄCZONE – AKTYWNE OPCJE USTAWIEŃ DLA ADRESACJI IP, adres wprowadzony przed połączeniem z siecią
)

Następnie zgodnie z adresacją działającą w domyślnej sieci oraz wolnym adresie IP dla drukarki ustawić kolejne pozycje z powyższej gałęzi UST. WIFI:

 • 6 ADRES IP
 • 7 BRAMA
 • 8 MASKA
 • 9 IP DNS
 • 10 IP DNS ALTERNATYWNY

2.1.4 Wybór i połączenie do dedykowanej sieci WiFi

Następnie należy wskazać sieć, do której urządzenie ma się połączyć wybierając ją z listy sieci oraz wprowadzić hasło dostępu.

FUNKCJE--> 2 USTAWIENIA--> 1 PARAM. TRANS.--> 1 UST. SPRZĘTOWE--> 2 UST. SIECIOWE--> 2 MODUŁ WEW.--> 2 Sieci WIFI--> 1 Lista Sieci
Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych (zgłaszających się) sieci WiFi – należy wybrać dedykowaną oraz wprowadzić hasło dostępu.

Przed wykonaniem dalszych kroków instrukcji urządzenie należy ponownie uruchomić.

2.1.5 Ustawienia usług – ustawienie protokołu drukarki, strony kodowej oraz dedykowanego portu komunikacji z aplikacją Dotykačka

Kolejnym krokiem jest konfiguracja odpowiedniego portu komunikacji TCP/IP, protokołu oraz strony kodowej protokołu w drukarce.

Aplikacja Dotykačka w komunikacji sieciowej komunikuje się z drukarką fiskalną po dedykowanym porcie TCP/IP 6001.

Konfigurację portu należy wykonać według poniższego schematu.

FUNKCJE--> 2 USTAWIENIA--> 1 PARAM. TRANS.--> 2 UST. USŁUG--> 2 UST. SIECIOWE--> 2 PORT 2

1 USŁUGA

PROTOKÓŁ

2 PROTOKÓŁ

ELZAB STX

3 PORT TCP

06001

4 TRYB PRACY

SERWER

Kolejno należy przejść do ustawienia strony kodowej wg, poniższego schematu:

FUNKCJE--> 2 USTAWIENIA--> 1 PARAM. TRANS.--> 3 UST. PROT.--> STR. K. PROT.--> 3*MAZOVIA

UWAGA! Dla potwierdzenia poprawności wykonania konfiguracji można wydrukować na drukarce raport stanu modułu zawierający wprowadzoną adresację jak i ustawienia bram domyślnych czy uruchomionych poszczególnych modułów w drukarce.

2.2 Konfiguracja na tablecie Dotykačka

UWAGA! W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy tabletem a drukarką fiskalną działającą z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci WiFi należy wykorzystać zarówno w tablecie jak i drukarce fiskalnej stałą adresację IP.

Podłączenie tabletu do sieci WiFi oraz ustawienie stałej adresacji IP został pokazany w instrukcji dostępnej pod adresem:

https://manual.dotykacka.pl/nastaveni-terminalu-a-pokladn2.html?zoom_highlightsub=sta%C5%82e

Po prawidłowym podłączeniu tabletu Dotykačka do sieci WiFi oraz wprowadzeniu stałej adresacji należy przejść do aplikacji Drukarka fiskalna PL znajdującej się na pulpicie. Jeżeli brak tej aplikacji na pulpicie należy ją zainstalować z aplikacji Dotykačka Marketplace.

Następnie w aplikacji Drukarka fiskalna PL przejść do ustawień wybierając w prawym górnym rogu ikonę koła zębatego.

 

Rysunek 12 Wybór ustawień w aplikacji Drukarka Fiskalna PL

Następnie w sekcji Podłączenie należy wybrać odpowiednio:

Drukarka fiskalna PL

Model Drukarki

Elzab Mera Online

Producent drukarki

Elzab

Sposób podłączenia

LAN

Adres drukarki fiskalnej

Adres IP drukarki fiskalnej ustawiony w poprzednim kroku, np. 192.168.0.110

 

Po wybraniu powyższych parametrów podłączenia sekcja Ustawienie druku powinna uzupełnić się automatycznie pod kątem Liczby znaków w wierszu (liczba ta uzależniona jest od producenta oraz modelu drukarki).

Ostatnim krokiem jest cofnięcie się do poprzedniego okna aplikacji Drukarka fiskalna PL oraz wybranie funkcji Druk testowy --> Wyślij.

 

Rysunek 13 Wybór opcji Druk testowy w aplikacji Drukarka Fiskalna PL

W momencie, kiedy wszystko zostało skonfigurowane prawidłowo nastąpi testowy wydruk
 na drukarce fiskalnej Elzab Zeta Online. W przeciwnym razie należy raz jeszcze wykonać kroki konfiguracyjne przedstawione powyżej.