Aby wygenerować paragon z NIP:

  • Wybieramy produkty które mają znaleźć się na fakturze. 
  • Następnie klikamy w przycisk Wystaw rachunek

  • W oknie rachunek należy przypisać klienta do paragonu. 
  • Klikając w Wybierz Klienta możemy go wybrać naszej listy zapisanych kontrahentów. 
  • Klikając w klawisz Wprowadź NIP dodamy nowego klienta do naszej bazy. 
  • Następnie klikamy Zapłacone zamykamy rachunek razem z przypisanym do niego numerem NIP