W Dotykačce można wystawiać fakturę do paragonu lub zbiorczą fakturę do paragonów. 

Faktura zbiorcza to taka która składa się z wcześniej wystawionych paragonów z NIP dla danego klienta.

UWAGA Warunkiem koniecznym jest przypisanie numeru NIP przy wystawianiu paragonu.

Aby wystawię fakturę do paragonu/paragonów:

  • Wchodzimy w historię odszukujemy jeden z paragonów klienta i klikamy na niego.
  • Następnie klikamy na przycisk możliwości 2 czyli trzy kropki na fioletowym tle i wybieramy Utwórz fakturę do paragonów

 

Otworzy nam się kreator faktur. Jeżeli klient miał wcześniej wystawiane paragony z przypisanym numerem NIP pokazą się one na liście:

  • Zaznaczamy paragon lub paragony z których ma zostać utworzona faktura dla danego klienta i klikamy UTWÓRZ.