Nowe funkcje: 

 • Dodano możliwość generowania rocznego raportu sprzedaży
 • Dodano opcje wyłączenia w wydruku krótkiej notatki na paragonie fiskalnym
 • Zmieniono moduł wystawiania faktur VAT do paragonów i faktur gastronomicznych do paragonów
 • Dodano możliwość wystawiania faktur korygujących
 • Dodano możliwość ustawienia prefiksu numeru zamówienia
 • Dodano zabezpieczenie przed odjęciem punktów lojalnościowych poniżej 0 podczas anulowania paragonu
 • Dodano wyświetlanie nazwy firmy na liście Klientów
 • Dodano tydzień, miesiąc i rok do jednostek czasu w ustawieniach produktu
 • Dodano możliwość aktywacji Sprzedawcy podczas tworzenia nowego Użytkownika

 

Zmiany:

 • Poprawiono zabezpieczenia przed modyfikacją czasu zapisu logów operacji magazynowych podczas tworzenia nowych wpisów w Chmurze lub przez API
 • Poprawiono sposób wyświetlania separatora na fakturach VAT/Gastro
 • Poprawiono działanie wprowadzania EAN/PLU przez czytnik kodów kreskowych
 • usunięci Klienci nie będą widoczni  podczas wyszukiwania
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed podwójnym odliczaniem z magazynu w sytuacji gdy składniki Produktu mają aktywne Połączenie
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed potencjalnym błędem w wydruku Raportu Obecności
 • Poprawiono błąd zakrywania produktów podczas ich wyszukiwania w Zarządzanie Pozycjami na urządzeniach z Androidem 9
 • Poprawiono sprawdzanie statusu licencji na Androidzie 9
 • Poprawiono współprace z fizyczna klawiaturą dla urządzeń z Androidem 9
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zdublowanymi wpisami dla Przyjścia oraz Wyjścia w logowaniu Obecności użytkownika
 • Poprawiono sposób zapisu opcji Wymagaj wprowadzania ceny
 • Poprawiono ustawienia Sprzedawcy po zastąpieniu urządzenia
 • Poprawiono zapisywanie ceny zakupu składników po zastąpieniu urządzenia
 • Poprawiono błędny komunikat po podłączeniu skanera kodów kreskowych na urządzeniach z Androidem 5 lub wyższym