Innowacje:

  • Dodano obsługę  dostępu firm zewnętrznych do danych w Chmurze
  • Dodano obsługę jednostek, kodów EAN i PLU do okna Utwórz Nowy Produkt podczas przyjęcia na magazyn
  • Dodano kolumnę externalId (opcjonalnie) w pliku csv używanym podczas importu przyjęcia na magazyn
  • Dodano przycisk Zapisz i dodaj kolejny w oknie tworzenia nowego produktu
  • Dodano wyszukiwanie pojedynczych pozycji po numerze listu przewozowego w przesunięciach magazynowych
  • Dodano pozycje tydzień, miesiąc, rok do jednostek czasu w ustawieniach produktów

 

Korekty:

  • Poprawiono obsługę przeglądarki Safari
  • Poprawiono zaokrąglanie ceny całkowitej w pliku PDF generowanym dla listów przewozowych