Innowacje:

  • Do Raportu Obecności dodano możliwość podziału na dni, tygodnie, miesiące i lata oraz dodano pola check-in i check-out
  • Dodano pole podsumowania w Zestawieniu Magazynowym eskportowanym do pliku PDF
  • Poprawiono czytelność Listy Przesunięć Magazynowych
  • Dodano możliwość zrobienia notatki robienia podczas Inwentaryzacji
  • Dodano nową kolumnę Odliczaj z magazynu do raportu Stanów Magazynowych eksportowanych do pliku


Korekty:

  • Usunięto wyświetlanie skasowanych etykiet w filtrze w zakładce Produkty
  • Poprawiono wyświetlanie Numeru Klienta w szczegółach Klienta
  • Poprawiono kopiowanie ceny sprzedaży brutto przy dodawaniu produktów podczas Przesunięć Magazynowych